• Pramenitá voda je našim veľkým bohatstvom

  • Pomôžte lesom zadržiavať vodu

  • Farebné záhony potešia najmenšie očká

  • Čistý les je základom zdravého ekosystému

OZ GREENLORD

Pre život okolo nás

Občianske združenie GREENLORD vzniklo ako dobrovoľná organizácia so záujmom o výskum, vývoj, inovácie a ochranu životného prostredia. Zakladatelia sústredili okolo seba skupinu ľudí, ktorí majú úprimný záujem o prostredie, v ktorom žijú. Nie sú im ľahostajné veci, okolo ktorých denne chodia, a pri ktorých stačí naozaj málo, aby mohli opäť správne fungovať. Niekedy stačí zobrať do rúk hrabličky, motyku alebo len pozametať, inokedy zasa urobiť menšiu, či väčšiu investíciu a môžete pomôcť zveľadiť priestor alebo pamiatku. Tešíme sa z každej vykonanej práce a veríme, že našou prácou nadchneme aj ďalších dobrovoľníkov k spolupráci. Veríme, že všetko, čo robíme má zmysel nielen pre komunitu, ale aj prírodu samotnú.

Eko systém

Rešpektujme všetky formy života - lesy, lúky, pôdu, zvieratá aj vodu. Všetci chceme byť zdraví a šťastní, preto musíme aktívne myslieť aj na životné prostredie, aby sme boli ešte slobodnejší.

Kontrola

Len spolu môžeme zlepšiť život okolo nás. Mobilizujeme občiansku angažovanosť aj kontrolu verejnej moci, ochrana životného prostredia je spoločný záujem. Vytváraním ekokomunít spájame všetkých, ktorí chcú žiť v rovnováhe s prírodou.

Ochrana

Bránime našu krásnu prírodu, aby sme ju zachovali pre naše deti aj ďalšie generácie, preto už nedovolíme ďalšie devastovanie nedbanlivou rukou. Podporujeme aktivity a ľudí, ktorí návratom k prírode našli seba samých.

Osveta

Podporujeme enviromentálnu výchovu. Myšlienky a nápady mladých nadšencov môžu tiež prispieť k zlepšeniu životného prostredia okolo nás. Pripravujeme tvorivé programy, dôraz kladieme na globálne vzdelávanie.

Najnovšie projekty

Pozrite si naše najnovšie projekty, ako zlepšujeme okolie okolo nás.